| 0 yorum ]

Bu sıralar İngilizce ile haşır neşir olduğumdan boş zaman buldukça çeşitli sitelerde araştırma yapıyorum. Bugün dilforum.com sitesinde gezinirken bir kullanıcının yaptığı ayrım çok hoşuma gitti. Fazla detaya girmeden ve kafa karıştırmadan oldukça net bir biçimde anlatmış. Aynen aktarıyorum;

1- He must have seen you. Yüksek olasılık, değil, olumlu sonuç-postive deduction, olumlu sonuç çıkarma bildirir. Yani "Seni görmüş olmalı".

2- You should have informed her. Bilgi verseydin iyi olurdu, ama vermedin, değil, "Bilgi vermen gerekirdi ama vermedin", yani geçmişte yerine getirilmemiş zorunluluk, unfulfilled necessity, bildirir.

3- You shouldn't have informed her: ... vermeseydin iyi olurd, ama verdin, değil "vermemen gerekirdi ama verdin."

4- You could have sent an invitation. ... gönderebilirdin ama göndermedim. Yani bir fırsat vardı onu kullanmadın.

5- You couldn't have stayed there. ... kalamazdın ve kalamadın., diye bir perfect modal yoktur.

6. You may/might/could have visited her. ... ziyaret edebilirdin ama etmedim, diye de bir perfect modal yoktur, yada anlamı bu değildir. -Mış olabilir anlamına gelir. Yani must have, veya can't have diyemecek kadar emin olmadığımız durumlarda kullanılır, may/might Have+V3.
It might have rained last night. Dün gece yağmur yağmış olabilir.
He can't have seen you. ... görmüş olamaz. yüksek olasılık, değil, geçmişte olduğu var sayılan bir olayın olmadığından eminsek kullanırız. "negative deduction" olumsuz sonuç çıkarma anlamına gelir.
He can't have taken your book because he ws not at school yesterday. Senin kitabını o almış olamaz çünkü dün okulda yoktu.

7- Bir de needn't have V3, var. Geçmişte yapılmasına gerek olmadığı halde yapılmış eylemler için kullanılır. -man/men gerekmezdi ama yapmışsın.

Perfect modallardaki "should" ile "must" anlam açısından hep present benzerleri ile karıştırılır. Burada should present'taki gibi tavsiye değil zorunluluk bildirir.
Buradaki must ise present'taki gibi zorunluluk değil, olumlu sonuç çıkarma, tam emin olduğumuzu belirtmek için kullanılır.
Gramer sorularınız için en iyi kaynak google'dur (eğer kitap alamıyorsanız). "grammar exercises" yazın, pek çok site bulursunuz. Hem anlatımını hem de pek çok şekilde hazırlanmış ilginç alıştırmalarını, doğru cevapları ile birlikte bulursunuz. 


Devamını okuyun...>>